Εργασιακό Στρες. Ο Ρόλος του Ansiodep Capsules

Μια νεαρή κοπέλα καθισμένη στο γραφείο μπροστά από τον υπολογιστή ηρεμεί με τα μάτια κλειστά δίπλα η συσκευασία του Ansiodep capsules και ο τίτλος του blogpost Εργασιακό στρες: Ο ρόλος του Ansiodep capsules.

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες το εργασιακό στρες παρουσιάζει παγκοσμίως αυξητικές τάσεις. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι είναι από τα υψηλότερα σε συχνότητα προβλήματα υγείας στο χώρο εργασίας. Καθώς, εκτός από τη ψυχοσυναισθηματική επιβάρυνση, σχετίζεται με σωματικά συμπτώματα αλλά και με θέματα υγείας, είναι ένα θέμα που χρήζει διαχείρισης.(1)

Το Ansiodep capsules είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με φυσικά συστατικά που παρουσιάζουν σημαντικές αγχολυτικές δράσεις και μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του στρες και των σχετιζόμενων συμπτωμάτων.Εκτός από την αποτελεσματικότητά τους, είναι ασφαλή στη χρήση τους και δεν προκαλούν εθισμό.

Αναγνωρίζοντας το Εργασιακό Στρες. Γιατί είναι Σημαντική η Διαχείριση του;

Το στρες που προέρχεται από την επαγγελματική δραστηριότητα  είναι μια πρόκληση για το σύγχρονο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζεται ως «η αντίδραση που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν εργασιακές απαιτήσεις και πιέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις γνώσεις και τις ικανότητές τους και οι οποίες προκαλούν την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν.» Από την άλλη, Το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ στον αντίστοιχο ορισμό, δίνει έμφαση και στις επιπτώσεις του εργασιακού στρες , περιγράφοντας το ως “το σύνολο των επιβλαβών σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που εμφανίζονται όταν οι απαιτήσεις μιας εργασίας δεν αντιστοιχούν στις ικανότητες, τους πόρους ή τις ανάγκες του εργαζομένου” .

Από τους παραπάνω ορισμούς δίνεται ένα γενικό πλαίσιο αιτιών του εργασιακού στρες που αντανακλούν την ανταπόκριση του εργαζόμενου στις απαιτήσεις της εργασίας, και την ανταποδοτικότητα της εργασίας στις ανάγκες του εργαζόμενου. 

Θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να διαφωτίσουμε κάποιους επιπλέον παράγοντες που φορτίζουν ψυχο-συναισθηματικά τον εργαζόμενο:

·      Μεγάλος φόρτος εργασίας που οδηγεί ίσως και σε υπερεργασία (αυξημένες ώρες ή/και κόπο), η πίεση για την τήρηση των προθεσμιών και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

·      Διαπροσωπική αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας: Η έλλειψη καλού πνεύματος συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης, οι έντονες διαπροσωπικές συγκρούσεις.

·      Έλλειψη ελέγχου στην εκτέλεση της εργασίας: Η έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο, ή/και το χρόνο που εκτελείται η εργασία.

Το εργασιακό στρες μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ψυχολογία του εργαζόμενου, αλλά και τη σωματική του υγεία. Όπως και με άλλους τύπους στρες, μπορεί να συνοδεύεται και από την εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων: αίσθημα παλμών ή ταχυκαρδία, μυοσκελετικά, γαστρεντερικά, πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου κ.α. 

Εκτός, όμως από την πιο πρόσκαιρη θεωρητικά εκδήλωση αυτών των συμπτωμάτων (που υποχωρούν όταν βρεθεί το άτομο σε κατάσταση ηρεμίας), αν δε γίνει κατάλληλη διαχείριση, το στρες μπορεί να μετατραπεί σε πιο χρόνια αγχώδη κατάσταση με πιο σοβαρές πιθανές συνέπειες. 

Επιπλέον, το διαρκές εργασιακό στρες μπορεί να επιφέρει τη μείωση της πνευματικής και εργασιακής απόδοσης αλλά και θέματα στην προσωπική ζωή και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου.(2-9)

 Ο ρόλος του Ansiodep Capsules στη Διαχείριση του Στρες

Οι επιστήμονες τονίζουν διαρκώς τον εξέχοντα ρόλο της ψυχικής υγείας στην γενικότερη υγεία του οργανισμού. Έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα σημάδια του εργασιακού στρες, και έπειτα να προβούμε στα βήματα αντιμετώπισής του. Στην εποχή μας έχουμε πλέον πρόσβαση σε πολυάριθμες έγκυρες πηγές ενημέρωσης, αλλά και τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ειδικούς για αυτά τα ζητήματα.  Είναι  λοιπόν πράγματι εφικτό να διαχειριστεί κανείς αυτό το συχνό ζήτημα και να προλάβει συνέπειες σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο. 

Το Ansiodep Capsules είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις έντονου στρες και στη βελτίωση των συμπτωμάτων που ενδεχομένως το συνοδεύουν. Περιέχει φυσικά συστατικά με αντιστρεσογόνες και μη εθιστικές δράσεις: Κράταιγο, Πασιφλόρα, Withania, California poppy που συμπληρώνονται από το αμινοξύ L-Θεανίνη και το Μαγνήσιο.

Ο Κράταιγος έχει αναγνωριστεί από τις επιστημονικές μελέτες για τη συμβολή του στη ρύθμιση των διαταραχών  καρδιακών παλμών από στρες. Το Ansiodep capsules περιέχει τον Κράταιγο στην πατενταρισμένη τεχνολογία Phytosome, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα και έτσι αυξημένη αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, εκτός των αγχολυτικών τους δράσεων, η Withania και η L-Θεανίνη βοηθούν στην πνευματική ευεξία

Το Ansiodep Capsules αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο σε θέματα έντονου στρες, όπως το εργασιακό. Τα συστατικά του δρουν ενάντια στην υπερβολική διέγερση του νευρικού συστήματος, χωρίς να εμφανίζουν εθιστικές επιδράσει, και χωρίς να επηρεάζουν την πνευματική διαύγειαΔιαβάστε περισσότερα

Πηγές

  1. Rigó M, Dragano N, Wahrendorf M, Siegrist J, Lunau T. Work stress on rise? Comparative analysis of trends in work stressors using the European working conditions survey. Int Arch Occup Environ Health. 2021 Apr;94(3):459-474. doi: 10.1007/s00420-020-01593-8.
  2. World Health Organization. Occupational health: Stress at the workplace.
  3. Nakao M. Work-related stress and psychosomatic medicine. Biopsychosoc Med. 2010 May 26;4(1):4. doi: 10.1186/1751-0759-4-4. 
  4. Bhui K, Dinos S, Galant-Miecznikowska M, de Jongh B, Stansfeld S. Perceptions of work stress causes and effective interventions in employees working in public, private and non-governmental organisations: a qualitative study. BJPsych Bull. 2016 Dec;40(6):318-325. doi: 10.1192/pb.bp.115.050823.
  5. Herr RM, Barrech A, Riedel N, Gündel H, Angerer P, Li J. Long-Term Effectiveness of Stress Management at Work: Effects of the Changes in Perceived Stress Reactivity on Mental Health and Sleep Problems Seven Years Later. Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb 3;15(2):255. doi: 10.3390/ijerph15020255.
  6. Nakao, M. Somatic manifestation of distress: clinical medicine, psychological, and public health perspectives.BioPsychoSocial Med 11, 33 (2017).
  7. Gelenberg AJ. Psychiatric and Somatic Markers of Anxiety: Identification and Pharmacologic Treatment. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2000 Apr;2(2):49-54. doi: 10.4088/pcc.v02n0204. 
  8. European Agency for Safety and Health at Work. Psychosocial risks and mental health.
  9. American Psychological Association. Work, Stress, and Health & Socioeconomic Status.

Σας ενδιαφέρει επίσης