|

Φυσικές Ουσίες για Χοληστερίνη και Τριγλυκερίδια: Πώς επιλέγεται η Ιδανική Σύνθεση;

sinthesi cholisterini zeta colest - Φυσικές Ουσίες για Χοληστερίνη και Τριγλυκερίδια: Πώς επιλέγεται η Ιδανική Σύνθεση; - Herbalist

Όταν η συζήτηση έρχεται στο θέμα «φυσικά μέσα διαχείρισης της δυσλιπιδαιμίας», μάλλον η αναφορά στη Μονακολίνη κυριαρχεί.  Αυτή η ουσία που προέρχεται από τη Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού αποτελεί πράγματι το πλέον διαδεδομένο φυσικό συστατικό που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια, στη ρύθμιση της χοληστερόλης.(1,2) Διαβάστε περισσότερα: Η Μονακολίνη με μια απλή και επιστημονική ματιά!

Είναι όμως αρκετή από μόνη της η Μονακολίνη για να μας βοηθήσει; 

Κι αν όχι, τι άλλο χρειάζεται για να πετύχουμε τον ιδανικό συνδυασμό φυσικών συστατικών;

Συνδυασμός Φυσικών Συστατικών με Συνεργιστικές Δράσεις

Μονακολίνη: Αναφερόμενοι στη Μονακολίνη, ας θυμηθούμε τον τρόπο δράσης της. Πρόκειται για μια ουσία που αναστέλλει το ένζυμο HMG-CoA αναγωγάση, το οποίο δρα καταλυτικά στην ενδογενή σύνθεση της χοληστερόλης από το ήπαρ. Αναστέλλοντας λοιπόν αυτό το ένζυμο η Μονακολίνη συμβάλλει στην μείωση της χοληστερόλης.(1,2)

Όμως, όπως συμβαίνει και με τα χημικά ανάλογα, τις στατίνες, η Μονακολίνη μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε αύξηση του ενζύμου PCSK9, το οποίο αποικοδομεί τους υποδοχείς LDL στο ήπαρ. Έτσι μπορεί να έχουμε μια αρνητική συνέπεια στην επιθυμητή απομάκρυνση και μείωση της LDL από την κυκλοφορία του αίματος.(3,4)

Η απάντηση σε αυτό το θέμα βρίσκεται στη δράση της Βερβερίνης.(4)

Βερβερίνη: Μια φυσική ουσία από το εκχύλισμα του φυτού Berberis aristata που πρωταγωνιστεί στα φυτικά συστατικά ενάντια στη δυσλιπιδαιμία. Όπως προκύπτει από τα επιστημονικά δεδομένα η Βερβερίνη αναστέλλει το ένζυμο PCSK9, ενώ ταυτόχρονα σταθεροποιεί την έκφραση του mRNA των LDL υποδοχέων. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια εξισορροπημένη παραγωγή τους και την επιθυμητή απομάκρυνση της LDL χοληστερόλης.

Οι δράσεις της Βερβερίνης όμως δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το μηχανισμό. Μέσω αύξησης του ενζύμου AMPK αναστέλλει και αυτή τη σύνθεση χοληστερόλης. Επιπλέον, ενισχύει την έκκριση και απομάκρυνση της χοληστερόλης από το ήπαρ (μέσω των πρωτογενών χολικών οξέων της χολής) ενώ αναστέλλει την επαναρρόφηση χοληστερόλης από το έντερο (μέσω των δευτερογενών χολικών οξέων). Παράλληλα ευνοεί την αναστολή σύνθεσης και την αύξηση αποδόμησης των τριγλυκεριδίων, μέσω ρύθμισης καταλυτικών ενζύμων  (π.χ. SREBP1, PPARα), αλλά ακόμα και της πιθανής επίδρασης στο μικροβίωμα του εντέρου.(5,6)

Η Βερβερίνη βέβαια παρουσιάζει μια μειωμένη απορρόφηση από τον οργανισμό λόγω δέσμευσης από τη P-γλυκοπρωτεΐνη στο έντερο. Κάτι που θα μπορούσε να μειώσει και την αποτελεσματικότητά της. 

Με ποιο τρόπο μπορεί να αυξηθεί η απορρόφηση της Βερβερίνης; 

Με τη βοήθεια της Σιλυμαρίνης και των Γκουγκουλστερόνων.(7,8)

Σιλυμαρίνη: Η φυσική ουσία από το Γαιδουράγκαθο είναι ευρέως διαδεδομένη για την προστατευτική και αποτοξινωτική δράση που ασκεί στο ήπαρ, το κύριο μεταβολικό όργανο της χοληστερόλης. Επίσης εμφανίζει ευεργετικές δράσεις στη ρύθμιση των επιπέδων των λιπιδίων (χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων).(7,9)

Γκουγκουλστερόνες: οι ουσίες που βρίσκουμε στη ρητίνη του φυτού Commiphora mukul έρχονται να συμπληρώσουν τις αντιλιπιδαιμικές δράσεις στα μονοπάτια μεταβολισμού της χοληστερόλης. Δρουν ανασταλτικά στον υποδοχέα των φαρνεσοειδών (FXR) μια πρωτεΐνη που ρυθμίζει τη σύνθεση των χολικών οξέων με βάση τα διαθέσιμα που έχει ο οργανισμός. Ουσιαστικά δηλαδή ενισχύουν την απομάκρυνση της χοληστερόλης μέσω των χολικών οξέων.(10,11)

Παράλληλα, η Σιλυμαρίνη και οι Γκουγκουλστερόνες μπορούν να ενισχύσουν την απορρόφηση της Βερβερίνης από τον οργανισμό, καθώς αποτελούν αναστολείς της P-Γλυκοπρωτεΐνης.(7,8)

Με το συνδυασμό λοιπόν Βερβερίνης, Μονακολίνης, Σιλυμαρίνης, και Γκουγκουλστερόνων, επιτυγχάνουμε μια πολύπλευρη στόχευση στα μονοπάτια μεταβολισμού των λιπιδίων. Όπως βλέπουμε επιγραμματικά και στο σχετικό διάγραμμα η συνεργιστική τους δράση μπορεί να αποδώσει με φυσικό τρόπο το επιθυμητό αποτέλεσμα στη ρύθμιση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων

herbalist graph - Φυσικές Ουσίες για Χοληστερίνη και Τριγλυκερίδια: Πώς επιλέγεται η Ιδανική Σύνθεση; - Herbalist

Zeta Colest: Πλήρης, Φυσική Απάντηση για τη Χοληστερόλη και τα Τριγλυκερίδια

Το Zeta Colest είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα που συμβάλλει στη διαχείριση της ήπιας και μέτριας δυσλιπιδαιμίας με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η επιλεγμένη σύνθεση του Zeta Colest από Βερβερίνη, Μονακολίνη, Σιλυμαρίνη, και Γκουγκουλστερόνες, βασίζεται στις απαραίτητες συνεργιστικές δράσεις των φυσικών του συστατικών στο πλήρες φάσμα μεταβολισμού των λιπιδίων. Πρόκειται για ένα συνδυασμό φυσικών συστατικών που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια, σε μετρήσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Πηγές

 1. Cicero AFG, Fogacci F, Zambon A. Red Yeast Rice for Hypercholesterolemia: JACC Focus Seminar. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb 9;77(5):620-628. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.056. PMID: 33538260.
 2. Banach M, Bruckert E, Descamps OS, Ellegård L, Ezhov M, Föger B, Fras Z, Kovanen PT, Latkovskis G, März W, Panagiotakos DB, Paragh G, Pella D, Pirillo A, Poli A, Reiner Ž, Silbernagel G, Viigimaa M, Vrablík M, Catapano AL. The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert opinion. Atheroscler Suppl. 2019 Dec;39:e1-e8. doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2019.08.023.
 3. Sahebkar A., Simental-Mendía L.E., Guerrero-Romero F., Golledge J., Watts G.F. Effect of statin therapy on plasma proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) concentrations: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. Diabetes Obes. Metab. 2015;17:1042–1055. doi: 10.1111/dom.12536.
 4. Adorni MP, Zimetti F, Lupo MG, Ruscica M, Ferri N. Naturally Occurring PCSK9 Inhibitors. Nutrients. 2020 May 16;12(5):1440. doi: 10.3390/nu12051440.
 5. Imenshahidi M, Hosseinzadeh H. Berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical review. Phytother Res. 2019 Mar;33(3):504-523. doi: 10.1002/ptr.6252.
 6. Wang Y, Zidichouski JA. Update on the Benefits and Mechanisms of Action of the Bioactive Vegetal Alkaloid Berberine on Lipid Metabolism and Homeostasis. Cholesterol. 2018 Jul 2;2018:7173920. doi: 10.1155/2018/7173920.
 7. Fogacci F, Grassi D, Rizzo M, Cicero AFG. Metabolic effect of berberine-silymarin association: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials. Phytother Res. 2019 Apr;33(4):862-870. doi: 10.1002/ptr.6282.
 8. Xu HB, Yu J, Xu LZ, Fu J. Regulation of P-glycoprotein efflux activity by Z-guggulsterone of Commiphora mukul at the blood-brain barrier. J Neurol Sci. 2016 Apr 15;363:147-52. doi: 10.1016/j.jns.2016.02.046. 
 9. Xiao F, Gao F, Zhou S, Wang L. The therapeutic effects of silymarin for patients with glucose/lipid metabolic dysfunction: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 Oct 2;99(40):e22249. doi: 10.1097/MD.0000000000022249.
 10. Deng R. Therapeutic effects of guggul and its constituent guggulsterone: cardiovascular benefits. Cardiovasc Drug Rev. 2007 Winter;25(4):375-90. doi: 10.1111/j.1527-3466.2007.00023.x
 11. Ahmad MA, Mujeeb M, Akhtar M, Khushtar M, Arif M, Haque MR. Guggulipid: A Promising Multi-Purpose Herbal Medicinal Agent. Drug Res (Stuttg). 2020 Apr;70(4):123-130. doi: 10.1055/a-1115-4669.

Σας ενδιαφέρει επίσης