|

Η Μονακολίνη με μια απλή και επιστημονική ματιά!

yialia-miopias-pano-se-vivlia

Στην αναζήτηση μας για φυσικούς τρόπους διαχείρισης της χοληστερίνης (ή/και των τριγλυκεριδίων), συχνά θα συναντήσουμε τη Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της ζύμωσης του λευκού ρυζιού (Oryza sativa) με το ζυμομύκητα Monascus purpureus, που δίνει στο ρύζι ένα χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα. Η Μονακολίνη Κ που περιέχει η Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού, έχει μελετηθεί εκτενώς από τους επιστήμονες, καθώς μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ

Ας γνωρίσουμε ορισμένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά δεδομένα που έχουν αναδείξει αυτή την ουσία σε πρωταγωνιστή των φυτικών σκευασμάτων κατά της δυσλιπιδαιμίας.

Δράση και Αποτελεσματικότητα της Μονακολίνης Κ

Η Μονακολίνη Κ αναστέλλει το ένζυμο αναγωγάση HMG-CοΑ, το οποίο καταλύει το πρώτο στάδιο στη σύνθεση της ενδογενούς χοληστερόλης στο ήπαρ. Η φυσική αυτή ουσία έχει όμοια δομή και δράση με τη λοβαστατίνη, που ανήκει στις στατίνες. Οι στατίνες είναι τα κατεξοχήν συνταγογραφούμενα φάρμακα που χορηγούνται για τη μείωση της χοληστερίνης σε σοβαρές περιπτώσεις.(1,2)

Σε δύο από τις πιο χαρακτηριστικές επιστημονικές μετά-αναλύσεις, των Liu et al.(3) και Gerards et al.(4),αναδεικνύεται η ισχυρή αποτελεσματικότητα της Μονακολίνης στη μείωση της ολικής χοληστερίνης, της LDL χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων, και ενδεχομένως στη μερική αύξηση της καλής HDL χοληστερίνης.

Στη μετα-ανάλυση των Fogacci et. al (5), και στην ευρεία ανασκόπηση των Cicero et.al(2), οι μελετητές καταλήγουν ότι η Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού, με τη Μονακολίνη Κ που περιέχει, είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις ήπιας και μέτριας δυσλιπιδαιμίας και επίσης μπορεί να αξιολογηθεί από τον γιατρό ως μια εναλλακτική στην περίπτωση δυσανεξίας στις στατίνες. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν μάλιστα ότι η Μονακολίνη είναι αποτελεσματική στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ σε δόσεις των 2-3mg(2,6).

Αξίζει να σημειώσουμε και τα επιστημονικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών που αναδεικνύουν τη δράση της Μονακολίνης όταν συνδυάζεται με τις φυτικές ουσίες Βερβερίνη, Σιλυμαρίνη, και Gugulsterones.(7-9) Η σύνθεση του Zeta Colest βασίζεται στις συνεργιστικές και αποτελεσματικές δράσεις αυτών των συστατικών. Μάθετε περισσότερα

Προφίλ Ασφάλειας της Μονακολίνης Κ

Σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες η Μονακολίνη Κ σε δόσεις έως και 10mg θεωρείται γενικά ασφαλής και καλά ανεκτή, χωρίς να έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για παρενέργειες στο μυοσκελετικό σύστημα (όπως μυαλγίες και ραβδομυόλυση.) (2) Συγκεκριμένα, σε μια ευρεία μετα-ανάλυση που βασίστηκε σε 53 κλινικές μελέτες, με συνολικά 8.535 συμμετέχοντες, η χορήγηση Μονακολίνης δε σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος. Επιπλέον, παρατηρήθηκε καθόλου ή και μειωμένος κίνδυνος για άλλες σοβαρές παρενέργειες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (control), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του γενικότερου κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια. (2,5)

Όπως και οι στατίνες, η Μονακολίνη Κ μεταβολίζεται από τα ένζυμα CYP3A4, οπότε η ταυτόχρονη χορήγηση με αναστολείς αυτών των ενζύμων, θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για μυοτοξικότητα. Για αυτό το λόγο συνιστάται προσοχή και ιατρική καθοδήγηση στην περίπτωση ταυτόχρονης λήψης με φάρμακα και ουσίες όπως κυκλοσπορίνη, νιασίνη, βαρφαρίνη, βεραπαμίλη, αντιμυκητιακά, μακρολίδες, φιβράτες, νεφαζοδόνη, οι αναστολείς πρωτεάσης HIV, ο χυμός γκρέιπφρουτ.(2,5)

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ζύμωσης του ρυζιού με το ζυμομύκητα Monascus purpureus, μπορεί ως παραπροϊόν της διαδικασίας να παραχθεί μια εν δυνάμει τοξική ουσία, η κιτρινίνη. Για αυτό το λόγο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ορίσει τα ανώτερα επίπεδα λήψης της κιτρινίνης σε 0,2mg ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανασκόπησή τους οι Cicero et.al(3), όταν πρόκειται να επιλέξουμε ένα φυτικό συμπλήρωμα με Μονακολίνη Κ, θα πρέπει να επιλέγουμε εκείνο που φέρει την ένδειξη “χωρίς κιτρινίνη”.

Μονακολίνη Κ: η Φυσική Επιλογή για τη Χοληστερίνη

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, οι επιστήμονες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η Μαγιά Κόκκινου Ρυζιού, με τη δραστική ουσία της Μονακολίνης Κ, είναι αποτελεσματική και ασφαλής στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ. Επίσης, συμπεραίνεται ότι μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις ήπιας/μέτριας δυσλιπιδαιμίας, εφόσον δεν συντρέχουν οι κλινικές παράμετροι που να καθιστούν απαραίτητη τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.(2) H Μονακολίνη, σε συνέργεια με τη Βερβερίνη, τη Σιλυμαρίνη και τις Guggulsterones, τα φυτικά συστατικά που βρίσκουμε στο Zeta Colest, συμβάλλουν με φυσικό τρόπο στη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πηγές

  1. Cicero AFG, Fogacci F, Banach M. Red Yeast Rice for Hypercholesterolemia. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2019 Jul-Sep;15(3):192-199. doi: 10.14797/mdcj-15-3-192. PMID: 31687098; PMCID: PMC6822657.
  2. Cicero AFG, Fogacci F, Zambon A. Red Yeast Rice for Hypercholesterolemia: JACC Focus Seminar. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb 9;77(5):620-628. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.056. PMID: 33538260.
  3. Liu J, Zhang J, Shi Y, Grimsgaard S, Alraek T, Fønnebø V. Chinese red yeast rice (Monascus purpureus) for primary hyperlipidemia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Chin Med. 2006 Nov 23;1:4. doi: 10.1186/1749-8546-1-4. PMID: 17302963; PMCID: PMC1761143.
  4. Gerards MC, Terlou RJ, Yu H, Koks CH, Gerdes VE. Traditional Chinese lipid-lowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain – a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2015 Jun;240(2):415-23. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.004. Epub 2015 Apr 12. PMID: 25897793.
  5. Fogacci F, Banach M, Mikhailidis DP, Bruckert E, Toth PP, Watts GF, Reiner Ž, Mancini J, Rizzo M, Mitchenko O, Pella D, Fras Z, Sahebkar A, Vrablik M, Cicero AFG; Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group; International Lipid Expert Panel (ILEP). Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2019 May;143:1-16. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.028. Epub 2019 Mar 4. PMID: 30844537.
  6. Minamizuka T, Koshizaka M, Shoji M, Yamaga M, Hayashi A, Ide K, Ide S, Kitamoto T, Sakamoto K, Hattori A, Ishikawa T, Kobayashi J, Maezawa Y, Kobayashi K, Takemoto M, Inagaki M, Endo A, Yokote K. Low dose red yeast rice with monacolin K lowers LDL cholesterol and blood pressure in Japanese with mild dyslipidemia: A multicenter, randomized trial. Asia Pac J Clin Nutr. 2021 Sep;30(3):424-435. doi: 10.6133/apjcn.202109_30(3).0009.
  7. Imenshahidi M, Hosseinzadeh H. Berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical review. Phytother Res. 2019 Mar;33(3):504-523. doi: 10.1002/ptr.6252.
  8. Derosa G, Bonaventura A, Bianchi L, Romano D, D’Angelo A, Fogari E, Maffioli P. A randomized, placebo-controlled study on the effects of a nutraceutical combination of red yeast rice, silybum marianum and octasonol on lipid profile, endothelial and inflammatory parameters. J Biol Regul Homeost Agents. 2014 Apr-Jun;28(2):317-24. PMID: 25001663.
  9. Cicero AF, Colletti A, Rosticci M, Grandi E, Borghi C. Efficacy and tolerability of a combined lipid-lowering nutraceutical on cholesterolemia, hs-CRP level and endothelial function in moderately hypercholesterolemic subjects. J Biol Regul Homeost Agents. 2016 Apr-Jun;30(2):593-8. PMID: 27358154.

Σας ενδιαφέρει επίσης