| |

Cardioril MYO: Ο Καλύτερος Φίλος της Στατίνης στη Μυοπάθεια

Ένα ζευγάρι μεσήλικων αγκαλισμένοι και χαρούμενοι σε περιβάλλον εξοχής δίπλα στο κουτί Cardioril MYO.

Η Δυσλιπιδαιμία είναι από τα πλέον συχνά θέματα υγείας. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης μπορεί να αφορούν ακόμα και το 40% του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για ήπια-μέτρια δυσλιπιδαιμία, και απουσία άλλων παραγόντων κινδύνου, η φυσική διαχείριση με αλλαγές στον τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος) είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του προβλήματος

Από την άλλη, στις περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί παράγοντες κινδύνου, οι Στατίνες είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία φαρμάκων για τη διαχείριση της σοβαρής δυσλιπιδαιμίας και των καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Όμως η σχετιζόμενη με τη χρήση στατινών μυαλγία και μυοπάθεια αποτελεί την κύρια παρενέργεια και κύριο λόγο διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής. Όπως είναι αναμενόμενο, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας η αναζήτηση προσεγγίσεων που από τη μια επιτυγχάνουν τη συμμόρφωση στη λήψη Στατινών, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, αλλά και  την πρόληψη ή αντιμετώπιση των παρενεργειών.(1-4)

Το Cardioril MYO, είναι ένα πρωτοποριακό διατροφικό συμπλήρωμα που συμβάλλει με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο στην πρόληψη και διαχείριση της σχετιζόμενης με τη χρήση Στατινών μυοπάθειας. Οι δράσεις του βασίζονται στα φυσικά συστατικά του συνένζυμου Q10, της Βιταμίνης D, και του Κουρκουμά,που παρουσιάζουν πολύπλευρες προστατευτικές δράσεις ενάντια στη μυοτοξικότητα: αναστέλλουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, ενώ παράλληλα βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία των μυικών κυττάρων.

Μυοπάθεια επαγόμενη από Στατίνες: Συχνό Ζήτημα που Αναζητά Απάντηση

Αν και δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος-κοινά αποδεκτός ορισμός για το φάσμα των  παρενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν οι Στατίνες στο μυϊκό σύστημα,  οι επιστήμονες τις κατηγοριοποιούν σε γενικές γραμμές στα παρακάτω:

1. Μυοπάθεια (όρος που περιλαμβάνει και το σύνολο όλων των διαταραχών),  η οποία προκαλεί μυϊκή αδυναμία και μυαλγία, ήπιου έως μέτριου βαθμού, με ή χωρίς αυξημένα επίπεδα του ενζύμου CK (κινάση κρεατινίνης). 

2. Μυοσίτιδα, φλεγμονώδης κατάσταση με αύξηση της < 10 φορές υψηλότερη CK από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού 

3. Ραβδομυόλυση (την πιο σπάνια και επικίνδυνη μορφή), όπου έχουμε νέκρωση του μυ, με > 10 φορές υψηλότερη CK από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού και ενδείξεις διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας,  ή επίπεδα CK > 50 φορές υψηλότερη CK.

Τα ποσοστά μυαλγίας-μυοπάθειας λόγω λήψης στατινών κυμαίνονται μεταξύ 10-25%, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη δυσκολία διάγνωσης, λόγω έλλειψης σαφών διαγνωστικών κριτηρίων αλλά και ορισμού της ίδιας της διαταραχής όπως αναφέραμε. 

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη διαχείριση των περιπτώσεων σοβαρής δυσλιπιδαιμίας, που δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν μόνο με μια φυσική προσέγγιση.(1-5)

Cardioril MYO: Προστασία της Μυϊκής Λειτουργίας με Λήψη Στατινών

Το Cardioril MYO είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει με φυσικό , πολύπλευρο και αποτελεσματικό τρόπο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της μυοπάθειας που οφείλεται στη λήψη Στατινών. 

Περιέχει:

Συνένζυμο Q10: 100 mg

Πρόκειται για ένα ένζυμο εξαιρετικά κρίσιμο για πολλές λειτουργίες των κυττάρων, ιδιαίτερα όσων αφορά στην παραγωγή της ενέργειας. Επίσης, παρουσιάζει σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αλλά και μειώνει φλεγμονώδεις παράγοντες. Αυτές οι δράσεις, έχουν αναδείξει το Συνένζυμο Q10 σε σημαντικό παράγοντα για τη φυσιολογική λειτουργία των μυϊκών κυττάρων και την προστασία τους από φθορές.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η λήψη Στατινών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα Q10. Αυτό γιατί η σύνθεση του συγκεκριμένου συνενζύμου αποτελεί μέρος της “αλυσίδας αντιδράσεων” που οδηγούν στην παραγωγή της χοληστερόλης. Έτσι καθώς οι Στατίνες αναστέλλουν το ένζυμο “κλειδί” (HMGCoA αναγωγάση) στην σύνθεση χοληστερόλης, μπορεί να μειώσουν και τα επίπεδα παραγωγής Q10. 

Το Cardioril MYO περιέχει 100 mg Συνενζύμου Q10, δοσολογία που αντιστοιχεί στα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι συμβάλλει στην διαχείριση της μυοπάθειας από τις Στατίνες.(6-9)

Βιταμίνη D3: 2000 IU

Η Βιταμίνη D είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των μυών αλλά και την αποκατάστασή τους από τυχόν βλάβες. Όπως δείχνουν οι έρευνες, η λήψη Στατινών σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα Βιταμίνης D.  Για αυτό και οι ειδικοί συνηγορούν ότι η συμπληρωματική λήψη Βιταμίνης D μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των μυϊκών συμπτωμάτων που εκδηλώνονται από τη λήψη Στατινών. 

Το πώς οι Στατίνες μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα Βιταμίνης D πιθανόν  να μην έχει μια μόνο απάντηση. Από τη μια η έλλειψη Βιταμίνης D μπορεί να μειώσει τα επίπεδα μεταβολισμού των Στατινών με αποτέλεσμα τη συσσώρευση τους και την πρόκληση τοξικότητας. Από την άλλη μπορεί οι ίδιες οι Στατίνες να οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα Βιταμίνης D, καθώς η σύνθεση αυτής της Βιταμίνης προάγεται από το σχηματισμό της χοληστερόλης, την οποία μειώνουν οι Στατίνες.(10,11)

Κουρκουμά: 450 mg

Ο Κουρκουμάς, χάρη κυρίως στην Κουρκουμίνη που περιέχει, έχει αναδειχθεί από τις επιστημονικές έρευνες σε πολύτιμη φυσικό “σύμμαχο” υγείας με πλήθος ευεργετικών φαρμακολογικών ιδιοτήτωναντιοξειδωτικέςαντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές είναι ορισμένες από τις ωφέλιμες για την υγεία δράσεις του. 

Φαίνεται ακόμα ότι παρουσιάζει σημαντικές αντιλιπιδαιμικές ιδιότητες, και αποτελεί ένα συμπληρωματικό φυσικό μέσο διαχείρισης της δυσλιπιδαιμίας. Επίσης, βοηθάει στην αποκατάσταση των μυϊκών βλαβώνενισχύοντας και προστατεύοντας τη λειτουργία του μυϊκού συστήματος.(12-15)

Cardioril MYO: Φυσική Απάντηση στο Θέμα της Μυοπάθειας από Στατίνες

Οι Στατίνες αποτελούν την πλέον διαδεδομένη και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή για περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας όπου δεν αρκεί η φυσική προσέγγιση. Όμως, οι ενδεχόμενες μυαλγίες ή μυοπάθειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν  μπορεί να αποτελέσει παράγοντα διακοπής της λήψη τους. Καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, είναι επιτακτική ανάγκη αναζήτησης συμπληρωματικών λύσεων. 

Το Cardioril MYO συμβάλλει με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο στην πρόληψη και διαχείριση της μυαλγίας και μυοπάθειας που οφείλονται στη λήψη Στατινών. Τα φυσικά του συστατικά προστατεύουν από τους κύριους αιτιογενείς παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί στις διαταραχές της μυϊκής λειτουργίας λόγω λήψης Στατινών. Έτσι αποτελούν τον “καλύτερο φίλο” αυτών των αντιλιπιδαιμικών φαρμάκων, βοηθώνταςστην πρόληψη και μείωση των μυϊκών συμπτωμάτων που μπορεί να προκαλέσουν.

Πηγές

 1. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Προστατεύω την καρδιά μου.
 2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Riccardi G, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.
 3. Tomaszewski M, Stępień KM, Tomaszewska J, Czuczwar SJ. Statin-induced myopathies. Pharmacol Rep. 2011;63(4):859-66. doi: 10.1016/s1734-1140(11)70601-6. 
 4. Abd TT, Jacobson TA. Statin-induced myopathy: a review and update. Expert Opin Drug Saf. 2011 May;10(3):373-87. doi: 10.1517/14740338.2011.540568.
 5. Vinci P, Panizon E, Tosoni LM, Cerrato C, Pellicori F, Mearelli F, Biasinutto C, Fiotti N, Di Girolamo FG, Biolo G. Statin-Associated Myopathy: Emphasis on Mechanisms and Targeted Therapy. Int J Mol Sci. 2021 Oct 28;22(21):11687. doi: 10.3390/ijms222111687. 
 6. Arenas-Jal M, Suñé-Negre JM, García-Montoya E. Coenzyme Q10 supplementation: Efficacy, safety, and formulation challenges. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2020 Mar;19(2):574-594. doi: 10.1111/1541-4337.12539. 
 7. Fischer A, Onur S, Niklowitz P, Menke T, Laudes M, Rimbach G, Döring F. Coenzyme Q10 Status as a Determinant of Muscular Strength in Two Independent Cohorts. PLoS One. 2016 Dec 1;11(12):e0167124. doi: 10.1371/journal.pone.
 8. Drobnic F, Lizarraga MA, Caballero-García A, Cordova A. Coenzyme Q10 Supplementation and Its Impact on Exercise and Sport Performance in Humans: A Recovery or a Performance-Enhancing Molecule? Nutrients. 2022 Apr 26;14(9):1811. doi: 10.3390/nu14091811.
 9. Qu H, Guo M, Chai H, Wang WT, Gao ZY, Shi DZ. Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2018 Oct 2;7(19):e009835. doi: 10.1161/JAHA.118.009835. 
 10. Bhattacharyya S, Bhattacharyya K, Maitra A. Possible mechanisms of interaction between statins and vitamin D.QJM. 2012 May;105(5):487-91. doi: 10.1093/qjmed/hcs001.
 11. Hou Q, Pang C, Chen Y. Association Between Vitamin D and Statin-Related Myopathy: A Meta-analysis. Am J Cardiovasc Drugs. 2022 Mar;22(2):183-193. doi: 10.1007/s40256-021-00492-8. 
 12. Kunnumakkara AB, Bordoloi D, Padmavathi G, Monisha J, Roy NK, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin, the golden nutraceutical: multitargeting for multiple chronic diseases. Br J Pharmacol. 2017 Jun;174(11):1325-1348. doi: 10.1111/bph.13621.
 13. Sahebkar A, Henrotin Y. Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Med. 2016 Jun;17(6):1192-202. doi: 10.1093/pm/pnv024.
 14. Yuan F, Dong H, Gong J, Wang D, Hu M, Huang W, Fang K, Qin X, Qiu X, Yang X, Lu F. A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials on the Effects of Turmeric and Curcuminoids on Blood Lipids in Adults with Metabolic Diseases. Adv Nutr. 2019 Sep 1;10(5):791-802. doi: 10.1093/advances/nmz021. 
 15. Fernández-Lázaro D, Mielgo-Ayuso J, Seco Calvo J, Córdova Martínez A, Caballero García A, Fernandez-Lazaro CI. Modulation of Exercise-Induced Muscle Damage, Inflammation, and Oxidative Markers by Curcumin Supplementation in a Physically Active Population: A Systematic Review. Nutrients. 2020 Feb 15;12(2):501. doi: 10.3390/nu12020501.
 16. Sahebkar A, Saboni N, Pirro M, Banach M. Curcumin: An effective adjunct in patients with statin-associated muscle symptoms? J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017 Feb;8(1):19-24. doi: 10.1002/jcsm.12140. 

Σας ενδιαφέρει επίσης