| |

Guggul: Ένας Φυσικός Σύμμαχος του Καρδιαγγειακού Συστήματος

Κομμάτια ρητίνης από guggul σε δοχείο

Η καλή υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Λίγο πολύ γνωρίζουμε τους παράγοντες που είναι επιβλαβείς για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων: κακή διατροφή υψηλή σε κορεσμένα λιπαρά, καθιστική ζωή, κάπνισμα, στρες κ.α. Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά σε δύο από τα πλέον σημαντικά και σχετιζόμενα μεταξύ τους μονοπάτια μεταβολισμού: των λιπιδίων και της γλυκόζης. Χωρίς την κατάλληλη διαχείριση αυτών των μεταβολικών διαταραχών, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με σοβαρά θέματα υγείας του καρδιαγγειακού.(1,2)

Δράσεις του Guggul στο Μεταβολισμό των Λιπιδίων

Στη μάχη μας με τα αυξημένα λιπίδια, διαθέτουμε ένα φυσικό, και σχετικά “άγνωστο” (τουλάχιστον στη χώρα μας) σύμμαχο. Πρόκειται για τη ρητίνη “Guggul” (προφέρεται γκούγκουλ), η οποία εξάγεται από ένα μικρό ακανθώδες δέντρο με τη λατινική ονομασία Commiphora mukul. Καθώς ευδοκιμεί στην Ινδία και άλλες χώρες της Ανατολής, έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 2500 χρόνια από τους λαούς αυτών των χωρών σε διάφορα θέματα υγείας. Οι σύγχρονοι επιστήμονες προσδίδουν την ευεργετική του δράση κυρίως στις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες.(3-6)

Στο θέμα της δυσλιπιδαιμίας, η δράση του Guggul οφείλεται κυρίως στην περιεκτικότητά του στις λιπιδικές ενώσεις Guggulipids, και συγκεκριμένα  τις Guggulsterones. Η χρήση των Guggulsterones, φαίνεται πως έχει ωφέλιμα αποτελέσματα στη μείωση της ολικής χοληστερόλης, της LDL, και των τριγλυκεριδίων. Ενδεχομένως να συμβάλλει και στην αύξηση της “καλής” HDL χοληστερόλης.(7,8,9)

Ο μηχανισμός δράσης των Guggulsterones στη βελτίωση των λιπιδίων προσδίδεται στην επίδρασή που έχουν στον υποδοχέα FXR (Υποδοχέας Χ Φαρνεσοειδών). Τα χολικά οξέα που αποτελούν βασικό συστατικό της χολής,  παράγονται στο ήπαρ. Η σύνθεση των χολικών οξέων απαιτεί καθημερινά τη διάσπαση σημαντικής ποσότητας χοληστερόλης. Μια διαδικασία που ρυθμίζεται από τον υποδοχέα FXR. Οι Guggulsterones, όπως δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες, επιδρούν στη λειτουργία του FXR, οδηγώντας σε αυξημένη διάσπαση χοληστερόλης και ταυτόχρονα αυξημένη έκκριση χολικών οξέων από το ήπαρ.(7-11)

Το Guggul στην προστασία του Καρδιαγγειακού Συστήματος

Το Guggul όπως φαίνεται μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη βελτίωση διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Όπως είδαμε, μπορεί να έχει ωφέλιμη δράση στη βελτίωση των επιπέδων των λιπιδίων.

Σημαντικό ρόλο όμως για τις βλάβες στα αγγεία παίζει και η διαδικασία οξείδωσης της LDL χοληστερόλης. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι Guggulsterones μπορούν να συμβάλλουν και στην αναστολή της LDL οξείδωσης. (3,8). Επίσης, σχετικά πρόσφατες ανακαλύψεις ενοχοποιούν για καρδιαγγειακές διαταραχές, μια ουσία που λέγεται TMAO (Ν-οξείδιο της τριμεθυλαμίνης) και η οποία προκύπτει από την οξείδωση ενός προϊόντος μεταβολισμού της χολίνης. Και σε αυτό το μονοπάτι εμπλέκεται ο υποδοχέας FXR, ενώ φαίνεται ότι οι Guggulsterones μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά TMAO.(12)

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δράσεις του Guggul στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Όπως δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες που εμφανίζει, φαίνεται ότι συμβάλλει στην λειτουργία και προστασία του ήπατος. Φαίνεται ότι το φυσικό αυτό συστατικό μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα γλυκόζης και να μειώσει την ινσουλινοαντίσταση. Παράγοντες εξίσου σημαντικούς για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. (13-15)

Φυσικές και Ολιστικές Δράσεις του  Guggul 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω επιστημονικά στοιχεία το Guggul εμφανίζει μια ολιστική δράση στην λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Επίσης, χάρη στο γενικό προφίλ ασφαλείας που έχει, αποτελεί ένα χρήσιμο συστατικό συμπληρωμάτων διατροφής που στοχεύουν στη φυσική προσέγγιση για την καλή υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Το Guggul που περιέχει το Zeta Colest, σε συνδυασμό με τα φυσικά συστατικά Μονακολίνη, Βερβερίνη, και Σιλυμαρίνη, μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη φυσική διαχείριση των περιπτώσεων ήπιας και μέτριας δυσλιπιδαιμίας. 

Πηγές

 1. Centers for Disease Prevention (CDC). Cholesterol. https://www.cdc.gov/cholesterol/myths_facts.htm, last accessed January 20, 2022.
 2. National Heart, Lung, and Blood Institute. Guide to Lowering Cholesterol With Therapeutic Lifestyle Changes (TLC).  https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/heart/chol_tlc.pdf, last accessed January 20, 2022.
 3. Wang X, Greilberger J, Ledinski G, Kager G, Paigen B, Jürgens G. The hypolipidemic natural product Commiphora mukul and its component guggulsterone inhibit oxidative modification of LDL. Atherosclerosis. 2004 Feb;172(2):239-46. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2003.10.008.
 4. Shah R, Gulati V, Palombo EA. Pharmacological properties of guggulsterones, the major active components of gum guggul. Phytother Res. 2012 Nov;26(11):1594-605. doi: 10.1002/ptr.4647. 
 5. Zhang, J. H., Shangguan, Z. S., Chen, C., Zhang, H. J., & Lin, Y. (2016). Anti-inflammatory effects of guggulsterone on murine macrophage by inhibiting LPS-induced inflammatory cytokines in NF-κB signaling pathway. Drug design, development and therapy, 10, 1829–1835. https://doi.org/10.2147/DDDT.S104602
 6. Kunnumakkara AB, Banik K, Bordoloi D, Harsha C, Sailo BL, Padmavathi G, Roy NK, Gupta SC, Aggarwal BB. Googling the Guggul (Commiphora and Boswellia) for Prevention of Chronic Diseases. Front Pharmacol. 2018 Aug 6;9:686. doi: 10.3389/fphar.2018.00686. 
 7. Deng R. Therapeutic effects of guggul and its constituent guggulsterone: cardiovascular benefits. Cardiovasc Drug Rev. 2007 Winter;25(4):375-90. doi: 10.1111/j.1527-3466.2007.00023.x.
 8. Ahmad MA, Mujeeb M, Akhtar M, Khushtar M, Arif M, Haque MR. Guggulipid: A Promising Multi-Purpose Herbal Medicinal Agent. Drug Res (Stuttg). 2020 Apr;70(4):123-130. doi: 10.1055/a-1115-4669.
 9. Sabarathinam, Sarvesh & Vijayakumar, T.M.. (2021). Isomers of Guggulsterone in hyperlipidemia. Obesity Medicine. 22. 100326. 10.1016/j.obmed.2021.100326.
 10. Owsley E, Chiang JY. Guggulsterone antagonizes farnesoid X receptor induction of bile salt export pump but activates pregnane X receptor to inhibit cholesterol 7alpha-hydroxylase gene. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Apr 25;304(1):191-5. doi: 10.1016/s0006-291x(03)00551-5.
 11. Staels B, Fonseca VA. Bile acids and metabolic regulation: mechanisms and clinical responses to bile acid sequestration. Diabetes Care. 2009;32 Suppl 2(Suppl 2):S237-S245. doi:10.2337/dc09-S355
 12. Gautam A, Paudel YN, Abidin S, Bhandari U. Guggulsterone, a farnesoid X receptor antagonist lowers plasma trimethylamine-N-oxide levels: An evidence from in vitro and in vivo studies. Hum Exp Toxicol. 2019 Mar;38(3):356-370. doi: 10.1177/0960327118817862.
 13. Sharma B, Salunke R, Srivastava S, Majumder C, Roy P. Effects of guggulsterone isolated from Commiphora mukul in high fat diet induced diabetic rats. Food Chem Toxicol. 2009 Oct;47(10):2631-9. doi: 10.1016/j.fct.2009.07.021.
 14. Ramesh B, Saralakumari D. Antihyperglycemic, hypolipidemic and antioxidant activities of ethanolic extract of Commiphora mukul gum resin in fructose-fed male Wistar rats. J Physiol Biochem. 2012 Dec;68(4):573-82. doi: 10.1007/s13105-012-0175-x. 
 15. Bellamkonda R, Karuna R, Sasi Bhusana Rao B, Haritha K, Manjunatha B, Silpa S, Saralakumari D. Beneficiary effect of Commiphora mukulethanolic extract against high fructose diet induced abnormalities in carbohydrate and lipid metabolism in wistar rats. J Tradit Complement Med. 2017 Jun 20;8(1):203-211. doi: 10.1016/j.jtcme.2017.05.007.

Σας ενδιαφέρει επίσης